OSP Rzeszów Budziwój Ochotnicza Straż Pożarna Rzeszów Budziwój

Historia

12 października 1919 roku grupa aktywnych gospodarzy Budziwojskich podjęła decyzję o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej. Motywem ich działania była przede wszystkim wzrastająca liczba pożarów oraz bezradność ludności w ich zwalczaniu. Po pewnym czasie strażacy zostali wyposażeni w motopompę, toporki i kilka wiaderek. Do akcji wyjeżdżano własnymi zaprzęgami konnymi. Budynek remizy pamiętający jeszcze czasy monarchii austro-węgierskiej, został rozebrany podczas II wojny światowej, której to wybuch uniemożliwił dalszą swobodną działalność OSP w Budziwoju.

Tuż po wyzwoleniu przystąpiono do reorganizacji straży. W 1946 roku wybrano zarząd, który rozpoczął aktywną działalność na rzecz budziwojskiej OSP. Ze składek społeczeństwa oraz dochodów własnych pozyskiwanych z organizowania zabaw i festynów zakupiono potrzebny sprzęt. Po 20 latach, w 1966 roku, wybrano nowy zarząd, który postanowił wybudować remizę z takimi wygodami jak centralne ogrzewanie, woda bieżąca i energia elektryczna. Swoją aktywną postawą budziwojscy ochotnicy zwrócili uwagę władz rzeszowskich i w dowód uznania za swoją pracę otrzymali samochód bojowy STAR 25 GBM.

W 1991 roku za sprawą nowego zarządu zbudowano nową remizę, pozyskano środki na sztandar organizacyjny OSP. Strażacy uczestniczyli w niemal wszystkich inicjatywach i pracach społecznych na rzecz swojej miejscowości.

Aktualnie obszar działania straży diametralnie różni się od tego, co działo się przed laty. W przeciągu ostatnich 5 lat za sprawą nowego Zarządu jednostka przeszła głęboką modernizacje. Na dzień dzisiejszy strażacy dysponują nowoczesnymi samochodami ratowniczymi, ubraniami specjalnymi i sprzętem spełanijącymi najwyższe standardy. Strażacy z os. Budziwój ciągle podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach. Jednostka ściśle współpracuje z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

W 2017 roku jednostka zwyciężyła w plebiscycie na najlepszą jednostkę OSP w województwie podkarpackim i wyjechała w ramach nagrody w podróż do Brukseli połączoną ze zwiedzaniem siedziby Europarlamentu. W 2018 roku projekt strażaków zwyciężył w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim zdobywając najwięcej głosów spośród 80 zgłoszonych projektów. Ten rok stoi także pod znakiem gruntownego remontu części elewacji Domu Kultury przy ulicy Budziwojskiej połączonego z Remizą OSP, który strażacy wykonali w czynie społecznym.