OSP Rzeszów Budziwój Ochotnicza Straż Pożarna Rzeszów Budziwój

PRZETARGI

1. POSTĘPOWANIA AKTUALNE

Brak prowadzonych postępowań przetargowych.

 

2. POSTĘPOWANIA ARCHIWALNE

Modernizacja sprzętu jednostek OSP dla zapewnienia efektywniejszych działań oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa Rzeszowian-modernizacja samochodu specjalnego na podwoziu STARA.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest pod poniższym linkiem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=45a8844b-67c3-4a6d-975d-cf203dd5a542

 

Dokumenty do pobrania dostępne są poniżej:

SIWZ.pdf

zał. nr 1 - Formularz OFERTA.doc

zał nr 2 - wzór umowy.docx

zał nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx


Informacja z otwarcia ofert
(aktualizacja: 05.05.2020 godz.: 21.08)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

(aktualizacja: 11.05.2020 godz.: 21.45)

 

______________________________________________________________________________________

 

Ochotnicza Straż Pożarna Rzeszów- Budziwój ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP Rzeszów-Budziwój"

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest pod poniższym linkiem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d8385b69-6582-49ce-88d3-dc4b702d4048


Dokumenty do pobrania dostępne są pod poniższym linkiem:

POBIERZ DOKUMENTY:

SIWZ.pdf

zał. nr 1 - Formularz OFERTA.doc

zał nr 2 - wzór umowy.docx

zał nr 3 - OPZ.docx

wyjaśnienie treści siwz.doc

(aktualizacja: 27.08.2019 godz. 8:38)

informacja z otwarcia ofert.doc

(aktualizacja 30.08.2019 godz. 17:10)

 

Dnia 17.09.2019 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej:

Decyzja o zwiększeniu środków.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

(aktualizacja 17.09.2019 godz. 21.54)